Stûv en de EcoDesign 2022 norm
< Back

Stûv en de EcoDesign 2022 norm | de/BE

Al sinds het begin van de jaren 80, is de ontwikkeling van toestellen voor hout- en pellet verwarming die een antwoord bieden op energie- en milieuproblemen, één van de prioriteiten van Stûv.

Bovendien zijn de haarden van Stûv nu al efficiënter dan de verplichtingen die de EcoDesign-norm opleggen voor 2022. Maar wat houdt deze norm precies in?

De ‘EcoDesign 2022’-norm verplicht de producenten in de EER (Europese Economische Ruimte) ertoe om de milieucriteria inzake ecologisch ontwerp na te leven. Deze criteria willen de uitstoot van fijn stof in de atmosfeer verminderen. De norm is van toepassing op producten die worden gecommercialiseerd vanaf 1 januari 2022. Deze norm heeft echter geen impact op toestellen die reeds werden geïnstalleerd.

Deze Europese verordening, die sinds 2015 van kracht is, voorkomt de verkoop en installatie van verwarmingstoestellen met te lage energieprestaties, zoals gas- of stookolieketels met een energielabel lager dan B.

De EcoDesign-norm ondersteunt dus het concept van ecologisch ontwerp dat energie-efficiëntie en milieuvriendelijkheid met elkaar verenigt bij de productie van toestellen die betrekking hebben op energie, zoals de verwarmingsinstallatie.

Dit wordt vastgesteld op basis van verschillende criteria:

  • De energie-efficiëntie van het toestel,
  • Het technisch vermogen,
  • Het brandstoftype dat wordt gebruikt,
  • De uitstoot van verontreinigende stoffen bij normaal gebruik,
  • De noodzakelijke veiligheidsafstanden afhankelijk van de gebruikte brandstof.

Elk apparaat is voorzien van een energielabel, zodat de consument de verschillende toestellen op een efficiënte manier kan vergelijken. Dit label bestaat voor individuele verwarmingen op hout sinds 2018. Vanaf januari 2022 moeten deze toestellen voldoen aan de vastgestelde energie- en milieuprestatieniveaus.

De producten die voldoen aan de ‘EcoDesign 2022’-norm bieden onder meer extra veiligheid, besparingen op het vlak van energie / kosten (hoger rendement) en een kleinere ecologische voetafdruk (minder vervuilende verwarming). In de toekomst zullen individuele verwarmingsinstallaties op hout en pellets zonder het EcoDesign-label, dat een aanvulling vormt op de CE-norm, niet langer op de Europese markt mogen worden verkocht.

Related articles