Stûv gaat de uitdaging van een krachtige verbranding zonder vervuiling aan
< Back

Stûv gaat de uitdaging van een krachtige verbranding zonder vervuiling aan | es

Sinds het ontwerp van het eerste toestel in de jaren 80, wilde Stûv kwalitatieve producten met sterke prestaties om de markt brengen, voor het hoogste gebruiksgemak van zijn eindgebruikers. Tijdens de ontwerpfase van de producten wordt er steeds gezocht naar een oplossing met respect voor het milieu en de luchtkwaliteit.  Deze denkwijze is momenteel uitgegroeid tot één van de prioriteiten in de aanpak van Stûv: verwarmingstoestellen op hout ontwerpen die een antwoord bieden op het energievraagstuk en de problematiek inzake het milieu.

Toestellen met een goed rendement die zorgen voor een volledige verbranding verminderen de uitstoot van fijnstof aanzienlijk, waardoor ze de luchtkwaliteit behouden. De vervuiling die wordt opgewekt door verwarming op hout is voornamelijk te wijten aan open haarden (met een rendement van slechts 15%) en oude kachels met matige prestaties.

Onderstaande grafiek toont aan welke verschillen er bestaan tussen een open haard, kachels die ouder zijn dan 15 jaar, de Ecodesign-norm die zal worden toegepast vanaf 2022 en de kachels van Stûv (op hout of pellets).

Om een woning te verwarmen, hebben we rekening gehouden met een warmte-inbreng van 6kW/u.  Voor een open haard met schouw is er elk uur 9kg hout nodig om 6 kW aan warmte te genereren. Het rendement bedraagt in dat geval slechts 15%. (Als we alle energie uit de verbranding van diezelfde hoeveelheid hout zouden halen om de woning te verwarmen, zou het rendement namelijk oplopen tot 100%. Dat stemt overeen met een warmte-inbreng van 40 kW!) De verbranding van hout in een open haard stoot bovendien een grote hoeveelheid fijnstof uit in de atmosfeer. De verbranding laat de temperatuur niet voldoende stijgen en kan niet optimaal genieten van de zuurstoftoevoer.

De Stûv 30-compact H verbruikt slechts 1,65 kg hout om 6kW aan warmte te genereren. Dat betekent dat er bijna 6 keer minder hout wordt gebruikt om eenzelfde ruimte te verwarmen.  Verder stoot de Stûv 30-compact H 272 keer minder (!) fijnstof uit dan een open haard.

De pelletkachel Stûv P-10 stoot bijna 1.000 keer minder fijnstof uit dan een open haard en 240 keer minder dan een kachel van de vorige generatie. De uitstoot van fijnstof en CO van de Stûv P-10 is zo laag dat deze amper wordt gedetecteerd in officiële tests die worden uitgevoerd door gespecialiseerde onafhankelijke laboratoria. Met een rendement van 90%!

Dankzij het hoge rendement en de lage uitstoot van fijnstof, zijn de gashaarden van Stûv krachtiger dan de eisen van de Ecodesign 2022-norm.  Deze norm wordt opgelegd aan de producenten/constructeurs in de EER (Europese Economische Ruimte) en verplicht hen ertoe om de ecologische criteria inzake ecologisch ontwerp na te leven. Deze criteria willen, met name, de uitstoot van fijnstof in de atmosfeer verminderen. De norm is van toepassing op producten die worden gecommercialiseerd vanaf 1 januari 2022. Bijgevolg heeft ze geen impact op de toestellen die reeds werden geïnstalleerd.

De uitzonderlijke prestaties van de producten van Stûv zijn het resultaat van een langdurig onderzoek naar innovatie dat werd geleid door het team van Stûv (ontwerpers, ingenieurs, laboratorium) en tientallen samenwerkingsverbanden die werden opgezet (universiteiten, laboratoria die zijn gespecialiseerd in thermodynamica, thermici, architectenbureaus en bedrijven die zijn gespecialiseerd in numerieke modellering).

Daarom pleit Stûv ervoor om oude toestellen te vervangen door toestellen van de nieuwste generatie en de uitrusting van open haarden te vervangen door krachtige inbouwhaarden of kachels.

Waar u ook wonen wilt, Stûv creëert de haard van uw dromen