Vervuilt verwarming op hout?
< Back

Vervuilt verwarming op hout?

Ja ...

Ja ...

In de atmosfeer bevinden zich bepaalde reststoffen van houtverbranding in de vorm van fijnstof. Het fijnstof dat we inademen is schadelijk, zeker voor personen die kampen met luchtwegproblemen.

Het schema hiernaast toont hoe fijnstof in de lucht in Zürich ontstaat tijdens een winterdag. 20% komt voort uit houtverbranding. Moeten we houtverbranding daarop afstraffen?

Er is Houtverbranding en er is Houtverbranding!

Net zoals vele andere technologieën hebben houtkachels de laatste jaren een aanzienlijke vooruitgang geboekt. Deze evolutie wordt geïllustreerd door nieuwe producten op de markt die heel wat beter presteren dan hun voorgangers. Dit fenomeen valt voornamelijk op in de metingen van fijnstof. Daar ziet men dat moderne haarden in het labo zo’n honderd tot duizend keer minder fijnstof uitstoten dan een ouder model of een open vuur.

Anderzijds tonen wetenschappelijke studies aan dat de kwaliteit van de verbranding de samenstelling van de rook in de goede zin verandert: de toxiciteit van eenzelfde hoeveelheid kleine deeltjes uitgestoten door een efficiënt toestel is veel lager dan die van een oudere haard.

Op basis van deze vaststelling, maar rekening houdend met het feit dat zelfs een goede haard zelden wordt gebruikt onder optimale omstandigheden, lijkt het redelijk en behoorlijk voorzichtig om aan te nemen dat een moderne haard, onder de klassieke omstandigheden, minstens tien keer minder fijnstof zal uitstoten dan een oudere haard en twintig keer minder dan een open vuur.

Er is Houtverbranding en er is Houtverbranding!

90% minder uitstoot van fijnstof

90% minder uitstoot van fijnstof

Een recente studie heeft aangetoond dat er in Europa ongeveer 16 miljoen open haarden, even veel gesloten ingebouwde haarden en iets minder dan 26 miljoen kachels zijn.

Op basis van het feit dat van die ingebouwde haarden en de kachels een derde bestaat uit moderne en efficiënte haarden en rekening houdend met de uitstootfactoren hierboven vermeld, kunnen we inschatten hoe zeer deze verschillende types toestellen bijdragen aan de uitstoot afkomstig uit houtverbranding.

In dat opzicht gaat men er ook van uit dat gesloten haarden gemiddeld twee keer zo vaak worden gebruikt als open haarden.

De tweede afbeelding hiernaast toont aan dat het grootste deel van de uitstoot van houtverbranding afkomstig is van open haarden en oude haarden.

Op basis hiervan kan eenvoudig worden berekend dat, wanneer het huidige aandeel open haarden en oude, gesloten haarden vervangen zou worden door efficiënte toestellen, de uitstoot van fijnstof tot bijna 90% zou worden verminderd. Dat ziet u ook op de afbeelding hiernaast.

Besluit

Besluit

Wordt het in deze tijden van economische bezuinigingen, klimaatverandering en onzekere energievoorziening niet eens broodnodig dat houthaarden correct worden gepositioneerd en dat deze sector een duwtje in de rug krijgt?

Uit de korte analyse in dit document blijkt inderdaad dat de potentiële vooruitgang inzake uitstoot van fijnstof enorm is, op voorwaarde dat er proactieve maatregelen worden getroffen om de consument te stimuleren om de efficiënte systemen correct te gebruiken (wat er ook toe zal leiden dat meer gezinnen zullen kunnen genieten van de heerlijke warmte van hout!).

Related articles