De Stûv die past in uw huis
< Back

De Stûv die past in uw huis

Het is belangrijk om een haard te kiezen waarvan het thermisch vermogen afgestemd is op de te verwarmen ruimte. Eigenlijk wordt er een haard gekozen die zo vaak mogelijk kan functioneren op vol vermogen, met andere woorden, op de meest zuinige en milieuvriendelijke manier.

Hoe wordt het vereiste vermogen bepaald?

Het vereiste vermogen om een kamer te verwarmen moet overeenkomen met de te verwarmen ruimte en is afhankelijk van de buitentemperatuur, de afmetingen van deze kamer, de geografische ligging ervan, de isolatie van het gebouw, het inertieniveau, etc.

Er moet ook rekening worden gehouden met het algemene verwarmingssysteem en de bewoners: in een huis met centrale verwarming zal er een minder krachtige haard geïnstalleerd worden die vaak zal werken op vol vermogen en die het huis voldoende kan verwarmen tussen de seizoenen in, waarbij de centrale verwarming ter aanvulling wordt gebruikt bij kouder weer. Omgekeerd zal ook het vermogen van de haard verhoogd moeten worden voor een tweede woning die aan het begin van het weekend snel moet worden opgewarmd.

Een te kleine haard zal de ruimte niet voldoende kunnen verwarmen (laat staan opwarmen) bij koud weer. Een te krachtige haard zal te vaak op een minimumvermogen functioneren, of met andere woorden, onder ongunstige omstandigheden. Soms zal de ruimte te warm worden, zelfs op een minimumvermogen. Een haard van 20 kW kiezen, terwijl een haard van 10 kW volstaat, geeft blijk van een erg slechte berekening (en investering)!

Om de juist Stûv op uw maat te kiezen, kunt u uw installateur om raad vragen. Hij zal ter plaatse komen om de veiligheid voor de bewoners en het gebouw te garanderen. U licht toe hoe u uw haard wilt gebruiken en de installateur zal u vervolgens helpen bij uw keuze.

Het rendement

Het rendement van de haard geeft het percentage geproduceerde warmte uit houtverbranding aan die daadwerkelijk uw woning verwarmt: een haard met een rendement van 80% gebruikt 80% van de energie van het hout om de woning te verwarmen. Weet dat een open vuur (of haard) zelden een rendement van meer dan 10% heeft, wat betekent dat 90% van de verbruikte energie zich in de atmosfeer bevindt!

Het rendement vermindert wanneer de haard op een lager vermogen werkt en wanneer de verbranding niet volledig is. Daarom engageren de overheidsinstanties (die de klimaatopwarming willen tegengaan) zich om oude en weinig efficiënte kachels te vervangen door kachels, haarden of inzethaarden met een hoog rendement.

De rook

De rook brengt warmte en verschillende gassen met zich mee, waaronder CO2 en CO, maar ook fijnstof die de luchtwegen kunnen aantasten. Bij efficiënte en correct gebruikte haarden is die uitstoot erg beperkt, maar verhoogt deze zodra de verbranding minder volledig plaatsvindt.

Samengevat, een haard die goed is afgestemd op de te verwarmen ruimte werkt het meest op zijn vol vermogen en leidt dus tot een goede verbranding en een hoog rendement. Het verbruik is ook minimaal en de uitstoot in de atmosfeer erg beperkt.

Om te vergelijken

De haarden van Stûv werden officieel getest conform de Europese normen EN 13229 (voor inzethaarden op hout), EN 13240 (voor houtkachels) en EN 14785 (voor pelletkachels).

De laboratoria hebben niet alleen de veiligheid gecontroleerd, maar ook het vermogen en het rendement gemeten en de rook geanalyseerd, waardoor consumenten en professionals producten correct kunnen vergelijken. Klik hier om de resultaten van de haarden van Stûv te bekijken.

Related articles