inbound

Garantie - hout gamma

Dekking van de wettelijke garantie en van de garantieverlenging

De Stûv garantie heeft betrekking op elke finale koper (gebruiker) van een Stûv toestel. Ze neemt een aanvang op de datum van de originele verkoopfactuur van de verkoper aan de koper.

Toepassingsvoorwaarden van de garantie

Om van deze commerciële garantie te kunnen genieten, moet u ons binnen de 30 dagen na de installatiehet garantieformulier volledig ingevuld terugsturen.

Enkel volledig ingevulde formulieren zullen in aanmerking worden genomen.

U zal vervolgens uw Stûv garantieattest ontvangen, ofwel per e-mail op het doorgegeven adres, ofwel per post. Bewaar dit document goed. In geval van problemen met uw haard, contacteer uw verdeler. U zal hem dit attest moeten voorleggen opdat de commerciële garantie effectief zal worden.

Duur van de garantie

5 jaar op het haardlichaam,

3 jaar op de originele elektrische onderdelen (ventilator, thermostaat, schakelaar, kabels,...),

3 jaar op de andere stukken (grondrooster, deurmechanisme, scharnieren, riemschijven, geleiders,sluithaken,...)

 

Geldig voor de haarden gekocht na 30/06/2010. Enkel de verkoopfactuur opgemaakt door de verdeler aan de uiteindelijke koper is geldig als garantiebewijs.

Voor de aankopen vóór 01/07/2010, zie de garantie- voorwaarden vermeld in de installatiehandleiding/gebruiksaanwijzing die met de haard worden meegeleverd.

De garantie-uitbreiding geldt enkel wanneer aan de voorwaarden is voldaan als de aan Stûv verstrekte informatie correct is.

 

Dekking van de garantie.

De Stûv haarden zijn gewaarborgd tegen:

 • fabricatiefouten,
 • lakfouten op de buitenste zichtbare delen van de haard.

De garantie dekt niet:

 • de slijtstukken (bv. vuurvaste stenen, vermiculietplaten, dichtingen) die van tijd tot tijd bij normaal gebruik vervangen moeten worden,
 • de ruit,
 • de schade aan de haard, noch een gebrekkige werking te wijten aan:
  • een installatie die niet is gebeurd volgens de regels der kunst en de installatierichtlijnen, noch volgens de geldende nationale en regionale reglementeringen,
  • een abnormaal gebruik dat in strijd is met de gebruiksaanwijzing,
  • een gebrekkig onderhoud,
  • een externe oorzaak, zoals overstroming, blikseminslag,brand,...
  • plaatselijke omstandigheden, zoals problemen met de trek of defecten door een gebrekkig rookkanaal.
 • de schade veroorzaakt door :
  • een gebrekkige installatie,
  • een oververhitting,
  • het gebruik van een ongeschikte brandstof.

 

De garantie is beperkt tot de vervanging van de elementen die defect zijn bevonden, met uitsluiting van de kosten van vervanging en van schadevergoeding. De vervangingsonderdelen die onder de garantie vallen, zijn gewaarborgd voor de nog resterende garantieperiode.