inbound

Garantie - pellet gamma

Dekking van de wettelijke garantie en van de garantieverlenging

De Stûv garantie heeft betrekking op elke finale koper (gebruiker) van een Stûv toestel. Ze neemt een aanvang op de datum van de originele verkoopfactuur van de verkoper aan de koper.

Toepassingsvoorwaarden van de garantie-uitbreiding

Om te genieten van deze langere garantie is het noodzakelijk dat:

 1. De haard werd aangekocht bij een officiële Stûv-dealer.
 2. Het online garantieformulier binnen de 30 dagen die volgen op de installatie ingevuld wordt.

Enkel correct ingevulde formulieren worden in aanmerking genomen.

U ontvangt vervolgens via e-mail op het doorgegeven adres uw Stûv-garantiecertificaat. Bewaar dit document goed. Bij problemen met uw haard, contacteert u uw dealer. U dient hem dit certificaat voor te leggen om een beroep te kunnen doen op de garantie-uitbreiding.

Het voordeel van het recht op de garantie-uitbreiding gebeurt op voorwaarde van het naleven van de toepassingsvoorwaarden en de waarheidsgetrouwheid van de aan Stûv doorgegeven informatie. Stûv behoudt zich het recht voor bij de eindklant de aankoopfactuur van de dealer op te vragen als bewijs om te kunnen genieten van de garantie.

Duur van de garantie

Dekking Duur van de wettelijke garantie Totale duur bij van garantie-uitbreiding
Behuizing van de haard, brander 2 jaar 3 jaar
Originele elektrische onderdelen (motoren,ventilator, thermostaat, schakelaars, bekabeling) 2 jaar 2 jaar
Andere onderdelen die door de garantie gedekt worden (schroeven en buizen voor de aanvoer van pellets, deurmechanisme, scharnieren, sluitingen) 2 jaar 3 jaar

 

 

 

 

De garantie begint te lopen op de datum van de originele verkoopfactuur van de verkoper aan de koper

Dekking van de garantie

De Stûv-haarden beschikken over een garantie tegen:

 • fabricagefouten,
 • lakfouten aan de zichtbare buitendelen van de haard.

Het onderstaande wordt niet gedekt door de garantie:

 • defecten die opduiken tijdens, of die deels of volledig het gevolg zijn van:
  • het niet naleven van de voorschriften en instructies voor de installatie, het gebruik en het onderhoud,
  • het monteren/installeren, wijzigen of repareren door derden
  • een installatie door een niet-erkend installateur
  • het niet naleven van de installatie-instructies
  • wijzigingen uitgevoerd door de installateur
  • een gebrek aan onderhoud
  • een externe oorzaak zoals overstroming, bliksem, brand...
  • het gebruik van ongepaste brandstof (Enkel pellets die beantwoorden aan de norm ENplus/DINplusA1 zijn toegelaten). Gelieve de handleiding te raadplegen
  • de verstopping, zelfs gedeeltelijk, van de leidingen voor brandstofluchttoevoer en rookafvoer
  • een rookafvoerleiding die niet passend is voor de installatie
 • barsten door warmte die normaal opduiken in de omgevende wanden
 • verkleuringen die opduiken in het staal na gebruik
 • slijtage-onderdelen (asrooster, vermiculiet, dichtingen, vlammodel, haak) die af en toe vervangen moeten worden bij normale slijtage
 • De asroosterhouder en de ruit van de haard.

 

De garantie blijft beperkt tot het vervangen van als defect herkende elementen, met uitzondering van de kosten die verband houden met de vervanging, schadeloosstelling en interesten. De geleverde wisselstukken (met uitzondering van de niet gedekte stukken) beschikken over een garantie die loopt zolang de garantie op de haard geldig is (wettelijke duur of verlengde duur indien van toepassing) of voor een periode van 2 jaar wanneer de garantie op de haard verlopen is.